بیمارستان سلمان یاسوج

این مرکز از سال ۱۳۷۰  با نام مرکز توانبخشی و بازتوانی حضرت ابوالفضل (ع) آغاز به فعالیت نمود که با توجه به عدم وجود تخت های روانپزشکی در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۷۸ با اخذ موافقت اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بیمارستان روانپزشکی سلمان تغییر نام یافت و در حال حاضر مشغول به ارائه خدمات به ایثارگران استان و سایر استانهای همجوار می باشد

بیمارستان سلمان یاسوج

این مرکز از سال ۱۳۷۰  با نام مرکز توانبخشی و بازتوانی حضرت ابوالفضل (ع) آغاز به فعالیت نمود که با توجه به عدم وجود تخت های روانپزشکی در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۷۸ با اخذ موافقت اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بیمارستان روانپزشکی سلمان تغییر نام یافت و در حال حاضر مشغول به ارائه خدمات به ایثارگران استان و سایر استانهای همجوار می باشد

بیمارستان تخصصی روانپزشکی  اعصاب و روان سلمان یاسوج دارای ۳۹ تخت فعال بوده و شامل بخش های اورژانس با سه تخت فعال و دو بخش روانپزشکی می باشد. بیمارستان دارای گواهی درجه دو اعتبار بخشی از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.  این مرکز با ۶۵ نفر پرسنل آموزش دیده آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم، جانبازان گرانقدر، خانواده هایشان  و عموم بیماران می باشد. 

این مرکز با اخذ گواهی نامه درجه دو اعتباربخشی کشوری در فضایی با ۶۳۹ متر بخش بستری و ۲۹۰ متر قسمت اداری و ۶۸۰ متر سالن  که جمعاً  ۱۶۰۹ متر زیر بنا در زمینی با متراژ ۶۹۰۰  قرار دارد که با سه تخت اورژانس و ۴۲ تخت بستری به صورت مصوب و ۳۹ تخت بستری و سه تخت اورژانس به صورت فعال، مشغول ارائه خدمت به ایثارگران استان و سایر استانهای همجوار می باشد.

از جمله خدمات بیمارستان می توان به خدمات روانپزشکی، روانشناسی و مشاوره، مددکاری، کاردرمانی، رواندرمانی، ویزیت پزشک عمومی و متخصص و … اشاره کرد. همچنین داروخانه بیمارستان جهت ارائه خدمات بستری و سرپایی به مراجعین محترم دایر می باشد.

در حال حاضر جهت انجام خدمات درمانی مناسب، بیمارستان با بیمه سلامت، بیمه تامین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح، تعدادی از بانکها و بیمه تکمیلی دی دارای قرارداد می باشد.

مسئول بخش: خانم محبوبه گرامی 

ساعت کاری :هفت روز هفته و به صورت شبانه روزی 

توضیحات: ارائه خدمات اورژانسی جهت جانبازان و ایثارگران گرانقدر و عموم بیماران

مسئول بخش: آقای  محسن حسن پور 

ساعت کاری : هفت روز هفته و به صورت شبانه روزی 

توضیحات: ارائه خدمات روانپزشکی ، رواندرمانی، روانشناسی ،پرستاری و… جهت جانبازان و ایثارگران گرانقدر و عموم بیماران

مسئول بخش: آقای  محسن حسن پور 

ساعت کاری : هفت روز هفته و به صورت شبانه روزی 

توضیحات: ارائه خدمات روانپزشکی ، رواندرمانی، روانشناسی ،پرستاری و… جهت جانبازان و ایثارگران گرانقدر و عموم بیماران  

برنامه هفتگی کلینیک
روز هفته نام پزشک عمومی نام پزشک متخصص توضیحات
شنبه آقای دکتر کهزادی (متغیر) آقای دکتر سید شمس الدین موسوی اعظم پزشکان عمومی : ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ ـ پزشک متخصص ۱۱:۰۰ به بعد هر روز
یکشنبه آقای دکتر روایی (متغیر) آقای دکتر سید شمس الدین موسوی اعظم ​ پزشکان عمومی : ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ ـ پزشک متخصص ۱۱:۰۰ به بعد هر روز
دوشنبه آقای دکتر گرامی (متغیر) آقای دکتر سید شمس الدین موسوی اعظم پزشکان عمومی : ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ ـ پزشک متخصص ۱۱:۰۰ به بعد هر روز
سه شنبه آقای دکتر دهراب پور (متغیر) آقای دکتر سید شمس الدین موسوی اعظم پزشکان عمومی : ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ ـ پزشک متخصص ۱۱:۰۰ به بعد هر روز
چهارشنبه آقای دکتر خرمی (متغیر) آقای دکتر سید شمس الدین موسوی اعظم پزشکان عمومی : ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ ـ پزشک متخصص ۱۱:۰۰ به بعد هر روز
پنج شنبه آقای دکتر بهزادی (متغیر) آقای دکتر سید شمس الدین موسوی اعظم پزشکان عمومی : ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ ـ پزشک متخصص ۱۱:۰۰ به بعد هر روز
جمعه ـ ـ پزشکان عمومی : ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ ـ پزشک متخصص ۱۱:۰۰ به بعد هر روز
داخلی های بیمارستان یاسوج
بخش داخلی بخش داخلی
مدیریت ۳۳۳۳۰۰۵۸ دفتر ریاست ۱۰۳
مددکاری ۳۳۳۳۱۷۵۹ پرستاری ۳۳۳۴۷۶۵۰
حراست ۳۳۳۴۷۶۴۹ داروخانه ۳۳۳۴۴۵۹۸
اداری مالی ۱۱۰ پشتیبانی ۱۰۷
امور اداری ۱۰۴ اورژانس ۱۰۵
بخش بستری ۱۰۶ روانشناسی ۱۱۱
دفتر مدیریت پرستاری ۱۱۵
اطلاعات تماس

کهکیلویه و بویر احمد _ یاسوج _ بلوار مطهری _ خیابان تختی _ پایین تر از نقلیه شهرداری

کدپستی: ۷۹۵۹۱۶۶۵۷۳۴

۰۷۴۱-۳۳۳۴۴۵۹۵

کهکیلویه و بویر احمد _ یاسوج _ بلوار مطهری _ خیابان تختی _ پایین تر از نقلیه شهرداری

کدپستی: ۷۹۵۹۱۶۶۵۷۳۴

۰۷۴۱-۳۳۳۴۴۵۹۵