بازدید مدیر کل مدیریت عملکرد، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بنیادشهید و امور ایثارگران از شرکت متد

بازدید مدیرکل مدیریت عملکرد
روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ جناب آقای مهندس مجید عابدی مدیرکل مدیریت، عملکرد رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بنیاد شهید به همراه جناب آقای واحدی از شرکت متد و مرکز تصویربرداری کوثر بازدید نمودند. در این بازدید ضمن بررسی موارد و موضوعات شرکت متد در جریان فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته، همچنین مشکلات پیش روی شرکت قرار گرفتند.
بازدید مدیرکل مدیریت عملکرد
بازدید مدیرکل مدیریت عملکرد
بازدید مدیرکل مدیریت عملکرد

تازه های شرکت متد

تازه های مراکز متد

اشتراک گذاری این خبر

Email
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp