دریافت واکسن کرونا پرسنل و کارکنان مرکز تصویر برداری شاهد

به گزارش روابط عمومی مرکز تصویر برداری شاهد شرکت متد  تزریق واکسن کووید 19 برای تمامی کارکنان و پرسنل مرکز تصویربرداری شاهد انجام شد.  ادامه مطلب در http://www.shahedimagingcenter.ir

ادامه خواندن دریافت واکسن کرونا پرسنل و کارکنان مرکز تصویر برداری شاهد

راه اندازی شبانه روزی بخش های تخصصی سی تی اسکن، رادیولوژی و تراکم استخوان در مرکز تصویر برداری کوثر

خدمات فوق تخصصی سی تی اسکن، رادیولوژی، تراکم استخوان و OPG مرکز تصویر برداری کوثر از تاریخ 1400/02/21  به صورت شبانه روزی آمادگی ارائه خدمات به مراجعین محترم را دارد.

ادامه خواندن راه اندازی شبانه روزی بخش های تخصصی سی تی اسکن، رادیولوژی و تراکم استخوان در مرکز تصویر برداری کوثر