واکسیناسیون پرسنل و کادر درمان درمانگاه صابرین رشت

به گزارش روابط عمومی درمانگاه صابرین رشت شنبه 25 اردیبهشت، با تلاش و یاری معاونت درمانگاه علوم پزشکی استان گیلان 58 نفر از کارکنان و کادر درمانی درمانگاه ورزشگاه شش…

ادامه خواندن واکسیناسیون پرسنل و کادر درمان درمانگاه صابرین رشت