مراسم تودیع و معارفه رئیس بیمارستان میلاد شهریار

مراسم تودیع و معارفه رئیس بیمارستان میلاد شهریار با حضور دکتر عباسپور معاونت بهداشت و درمان بنیاد و مدیر کل بنیاد شهرستان های استان تهران، مدیرعامل و معاونین شرکت متد…

ادامه خواندن مراسم تودیع و معارفه رئیس بیمارستان میلاد شهریار