بازدید رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از بیمارستان روانپزشکی صدر

روز سه شنبه 26 اسفندماه و در آستانه روز جانباز مهندس سعید اوحدی از بیمارستان صدر  از بیمارستان‏های زیر مجموعه شرکت متد دیدار کردند. ایشان در بازدید با تاکید بر…

ادامه خواندن بازدید رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از بیمارستان روانپزشکی صدر