افتخارات

اهدا لوح تقدیر ریاست محترم سازمان نظام پزشکی استان اردبیل به مدیریت بیمارستان روانپزشکی ایثار اردبیل جهت عملکرد شایسته و قابل قبول فرآیند واکسیناسیونه کردن جانبازان معزز و جامعه پزشکی…

ادامه خواندن افتخارات