اولین دیدار و گفتگوی جناب آقای اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

بیمارستان نیایش

به گزارش روابط عمومی بنیاد شهید، جناب مهندس اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بعد از دریافت حکم و حتی قبل از انجام معارفه رسمی در اولین اقدام بعد از زیارت گلزار شهدا به دیدار آسیب پذیرترین قشر ایثارگران یعنی جانبازان اعصاب و روان شتافت و در گفتگویی صمیمانه با آنها به بررسی مسائل و مشکلات پرداخت و وعده داد این دیدارها تداوم خواهد یافت.

وی تاکید کرد: خدمت به ایثارگران عزیز توفیق الهی و مایه افتخار و مباهات است و باید از فرصت خدمت به بهترین بندگان خدا به خوبی بهره برداری کرد و نباید سر سوزنی برای خدمت به ایثارگران کوتاهی کرد

تازه های شرکت متد

تازه های مراکز متد

اشتراک گذاری این خبر

Email
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp