بیمارستان شهید رجایی نجف آباد

بیمارستان شهید رجایی از سال ۱۳۶۳ فعالیت خود را به عنوان مرکزی جهت مراقبت از جانبازان با آسیب های نخاعی شروع کرد و از سال ۱۳۷۱ به دنبال بروز اختلالات عصبی ناشی از عوارض جنگ که رزمندگان را درگیر کرده بود این مرکز اقدام به بستری جانبازان اعصاب و روان نمود. از سال ۱۳۸۲ با دریافت پروانه تأسیس و بهره برداری از وزارت بهداشت و درمان رسماً با عنوان بیمارستان تخصصی اعصاب و روان فعالیت خود را با ۶۰ تخت فعال ادامه داد

بیمارستان شهید رجایی نجف آباد

بیمارستان شهید رجایی از سال ۱۳۶۳ فعالیت خود را به عنوان مرکزی جهت مراقبت از جانبازان با آسیب های نخاعی شروع کرد و از سال ۱۳۷۱ به دنبال بروز اختلالات عصبی ناشی از عوارض جنگ که رزمندگان را درگیر کرده بود، این مرکز اقدام به بستری جانبازان اعصاب و روان نمود. از سال ۱۳۸۲ با دریافت پروانه تأسیس و بهره برداری از وزارت بهداشت و درمان رسماً با عنوان بیمارستان تخصصی اعصاب و روان فعالیت خود را با ۶۰ تخت فعال ادامه داد.

در سال ۱۳۸۹ از طریق پیگیری های فراوان با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۸۹/۴/۲۷ چهل تخت به مجموع تخت های بیمارستان اضافه گردید و ۱۰۰ تخت خوابی شد. این بیمارستان شامل بخش های اورژانس، ۵ بخش روانپزشکی، مرکز توانبخشی ضایعه نخاعی و مرکز توانبخشی ریه می باشد.

این بیمارستان از سال ۸۲ تا کنون موفق به کسب درجه یک در اعتباربخشی شده است و در سال ۹۶ علاوه بر کسب عنوان درجه یک با امتیاز خیلی خوب موفق به قرار گرفتن در بین ۱۰ بیمارستان برتر استان اصفهان گردید. 

چشم انداز بیمارستان: ما برآنیم تا بیمارستان تخصصی روانپزشکی و توانبخشی شهید رجایی بر پایه مدیریت دانایی محور و براساس علم و فناوری روز با محور نظام اعتبار بخشی به درجه ای نائل گردد که بیماران مراجعه کننده به این مرکز به جز درد و رنج بیماری مشکل دیگری نداشته باشند و این مرکز در تخصص روانپزشکی به عنوان بیمارستان برتر در ارائه خدمات تشخیصی، درمانی در سطح استان و استان های همجوار شناخته شود و سالانه بتواند به کسب بالاترین درجه در اعتبار بخشی نائل گردد. با توجه به اینکه بیمارستان در حال پیگیری دریافت مجوز ۲۵۰ تخت مصوب از وزارت متبوع می باشد و با عنایت به مساحت ۷۵،۰۰۰ متر مربع بیمارستان، این مرکز در حال حاضر بزرگترین بیمارستان غیر دولتی روانپزشکی در سطح استان و نیز بزرگترین بیمارستان روانپزشکی بنیاد شهید در سطح کشور می باشد.

سیاست های بیمارستان: ۱. ارتقاء ایمنی بیمار و کارکنان، ۲. بهبود مستمر کیفیت، ۳. ارتقاء سطح رضایتمندی بیماران و کارکنان، ۴. کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها، ۵.  افزایش توانمندسازی نیروی انسانی می باشد.

خدمات بیمارستان شامل: ویزیت روزانه روانپزشک معالج، ویزیت روزانه پزشک عمومی تا زمان حضور بیمار در اورژانس، انجام آزمایشات و چکاپ اولیه در زمان پذیرش، انجام نوار قلب در زمان پذیرش توسط پرستار، اخذ شرح حال روانشناسی توسط روانشناس در اورژانس، اخذ شرح حال مددکاری و تشکیل پرونده اجتماعی در زمان پذیرش توسط مددکار، مصاحبه و روان درمانی فردی روزانه توسط روانشناس، مصاحبه مددکاری در طول مدت بستری در صورت نیاز بیمار توسط مددکار، برگزاری کلاس های گروه درمانی در بخش های بهار، گلشن و یاسین توسط روانشناس، انجام کاردرمانی های فردی و گروهی در بخش های بهار، گلشن و یاسین توسط کادرمان، انجام فیزیوتراپی در صورت نیاز برای بیماران توسط فیزیوتراپ. 

بیمه های طرف قرارداد این بیمارستان شامل: بیمه خدمات سلامت (کارمندی و سایر اقشار)، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و بیمه های تکمیلی شامل بیمه دی، بیمه ایران و بانکها می باشد.

برنامه هفتگی بیمارستان
روزهای هفته نام پزشک تخصص ساعت کاری
طبق شیفت آقای دکتر ابراهیمی پزشک عمومی -
طبق شیفت آقای دکتر نمازیان پزشک عمومی -
طبق شیفت آقای سلجوقی پزشک عمومی -
طبق شیفت اقای دکتر شاهرجبیان پزشک عمومی -
طبق شیفت آقای دکتر شهیر چشم پزشک -
طبق شیفت اقای دکتر غلامی پزشک عمومی -
طبق شیفت آقای دکتر فتوحی بیماری های عفونی و گرمسیری -
طبق شیفت اقای دکتر کامران بیمارهای عفونی و گرمسیری -
طبق شیفت آقای دکتر امی زاده روانپزشک -
طبق شیفت آقای دکتر رنجکش روانپزشک -
طبق شیفت آقای دکتر شادفر روانپزشک -
طبق شیفت آقای دکتر سپهری روانپزشک -
طبق شیفت آقای دکتر گل افشان روانپزشک -
طبق شیفت آقای دکتر نصراصفهانی روانپزشک -
طبق شیفت آقای دکتر نعمتی روانپزشک -
طبق شیفت آقای دکتر عبداله آبادی بیماری های عفونی و گرمسیری -
داخلی های بیمارستان شهید رجایی
بخش داخلی بخش داخلی
داخلی بخش بهار ۲۶۹-۲۷۰ داخلی بخش گلشن ۱۵۸-۱۵۹
داخلی کرونیک ۱۷۰-۱۷۱ داخلی یاسین ۲۳۸-۲۴۸
داخلی بوستان ۱۶۲-۱۶۳ داخلی اورژانس ۲۰۰-۲۰۱
داخلی ضایعه نخاعی ۱۵۰-۱۵۴
گالری تصاویر
اطلاعات تماس

اصفهان ـ نجف آباد ـ گلدشت ـ بلوار جانبازان ـ بیمارستان تخصصی شهید رجایی

کدپستی: ۸۵۸۳۱۸۱۳۵۱

۰۳۱-۴۲۲۳۶۱۰۱،  ۰۳۱-۴۲۲۳۶۱۰۸، ۰۳۱-۴۲۲۳۶۱۰۲، ۰۳۱-۴۲۲۳۶۱۰۹

۰۳۱-۴۲۲۳۵۳۵۷

اصفهان ـ نجف آباد ـ گلدشت ـ بلوار جانبازان ـ بیمارستان تخصصی شهید رجایی

کدپستی: ۸۵۸۳۱۸۱۳۵۱

۰۳۱-۴۲۲۳۶۱۰۱ _ ۰۳۱-۴۲۲۳۶۱۰۸ _ ۰۳۱-۴۲۲۳۶۱۰۲ _  ۰۳۱-۴۲۲۳۶۱۰۹

۰۳۱-۴۲۲۳۵۳۵۷

www.rajaeehospital.ir