بیمارستان شهید رجایی نجف آباد

بیمارستان شهید رجایی از سال ۱۳۶۳ فعالیت خود را به عنوان مرکزی جهت مراقبت از جانبازان با آسیب های نخاعی شروع کرد و از سال ۱۳۷۱ به دنبال بروز اختلالات عصبی ناشی از عوارض جنگ که رزمندگان را درگیر کرده بود این مرکز اقدام به بستری جانبازان اعصاب و روان نمود. از سال ۱۳۸۲ با دریافت پروانه تأسیس و بهره برداری از وزارت بهداشت و درمان رسماً با عنوان بیمارستان تخصصی اعصاب و روان فعالیت خود را با ۶۰ تخت فعال ادامه داد

بیمارستان شهید رجایی نجف آباد

بیمارستان شهید رجایی از سال ۱۳۶۳ فعالیت خود را به عنوان مرکزی جهت مراقبت از جانبازان با آسیب های نخاعی شروع کرد و از سال ۱۳۷۱ به دنبال بروز اختلالات عصبی ناشی از عوارض جنگ که رزمندگان را درگیر کرده بود این مرکز اقدام به بستری جانبازان اعصاب و روان نمود. از سال ۱۳۸۲ با دریافت پروانه تأسیس و بهره برداری از وزارت بهداشت و درمان رسماً با عنوان بیمارستان تخصصی اعصاب و روان فعالیت خود را با ۶۰ تخت فعال ادامه داد

در سال ۱۳۸۹ از طریق پیگیری های فراوان با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۸۹/۴/۲۷ چهل تخت به مجموع تخت های بیمارستان اضافه گردید و ۱۰۰ تخت خوابی شد. این بیمارستان شامل بخش های اورژانس، ۵ بخش روانپزشکی، مرکز توانبخشی ضایعه نخاعی و مرکز توانبخشی ریه می باشد.

این بیمارستان از سال ۸۲ تا کنون موفق به کسب درجه یک در اعتباربخشی شده است و در سال ۹۶ علاوه بر کسب عنوان درجه یک با امتیاز خیلی خوب موفق به قرار گرفتن در بین ۱۰ بیمارستان برتر استان اصفهان گردید. 

چشم انداز بیمارستان: ما برآنیم تا بیمارستان تخصصی روانپزشکی و توانبخشی شهید رجایی بر پایه مدیریت دانایی محور و براساس علم و فناوری روز با محور نظام اعتبار بخشی به سطحی نائل گردد که بیماران مراجعه کننده به این مرکز به جز درد و رنج بیماری مشکل دیگری نداشته باشند و این مرکز در تخصص روانپزشکی به عنوان بیمارستان برتر در ارائه خدمات تشخیصی، درمانی در سطح استان و استان های همجوار شناخته شود و سالانه بتواند به کسب بالاترین درجه در اعتبار بخشی نائل گردد. با توجه به اینکه بیمارستان در حال پیگیری دریافت مجوز ۲۵۰ تخت مصوب از وزارت متبوع می باشد و با عنایت به مساحت ۷۵،۰۰۰ متر مربع بیمارستان، این مرکز در حال حاضر بزرگترین بیمارستان غیر دولتی روانپزشکی در سطح استان و نیز بزرگترین بیمارستان روانپزشکی بنیاد شهید در سطح کشور می باشد.

سیاست های بیمارستان: ۱. ارتقاء ایمنی بیمار و کارکنان، ۲. بهبود مستمر کیفیت، ۳. ارتقاء سطح رضایتمندی بیماران و کارکنان، ۴. کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها، ۵.  افزایش توانمندسازی نیروی انسانی می باشد.

خدمات بیمارستان شامل: ویزیت روزانه روانپزشک معالج، ویزیت روزانه پزشک عمومی تا زمان حضور بیمار در اورژانس، انجام آزمایشات و چکاپ اولیه در زمان پذیرش، انجام نوار قلب در زمان پذیرش توسط پرستار، اخذ شرح حال روانشناسی توسط روانشناس در اورژانس، اخذ شرح حال مددکاری و تشکیل پرونده اجتماعی در زمان پذیرش توسط مددکار، مصاحبه و روان درمانی فردی روزانه توسط روانشناس، مصاحبه مددکاری در طول مدت بستری در صورت نیاز بیمار توسط مددکار، برگزاری کلاس های گروه درمانی در بخش های بهار، گلشن و یاسین توسط روانشناس، انجام کاردرمانی های فردی و گروهی در بخش های بهار، گلشن و یاسین توسط کادرمان، انجام فیزیوتراپی در صورت نیاز برای بیماران توسط فیزیوتراپ. 

بیمه های طرف قرارداد این بیمارستان شامل: بیمه خدمات سلامت (کارمندی و سایر اقشار)، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و بیمه های تکمیلی شامل بیمه دی، بیمه ایران و بانکها می باشد.

نام مسئول بخش: آقای رضا جعفری

ساعت کاری : شبانه روزی

توضیحات: ارائه خدمات به جانبازان اعصاب و روان با مصرف دخانبات و تحت درمان با متادون

نام مسئول بخش: خانم الهام کلیشادی

ساعت کاری : شبانه روزی

توضیحات: ارائه خدمات به جانبازان اعصاب و روان دارای مصرف دخانیات بسیار محدود

نام مسئول بخش: آقای ایرج توکلی

ساعت کاری : شبانه روزی

توضیحات: ارائه خدمات به جانبازان اعصاب و روان فاقد مصرف مواد مخدر و دخانیات

نام مسئول بخش: آقای پرویز حمیدی

ساعت کاری : شبانه روزی

توضیحات: ارائه خدمات به جانبازان اعصاب و روان مزمن

نام مسئول بخش: خانم فاطمه رصافی

ساعت کاری : شبانه روزی

توضیحات: ارائه خدمات اورژانسی به بیماران اعصاب و روان

نام مسئول بخش: آقای امیرهوشنگ احمدی

ساعت کاری : شبانه روزی

توضیحات: ارائه خدمات به جانبازان اعصاب و روان با شرایط ویژه

نام مسئول بخش: آقای عبداله مهرابی

ساعت کاری : شبانه روزی

توضیحات: ارائه خدمات جانبازان ضایعه نخاعی  و همی پلژی

برنامه هفتگی کلینیک
داخلی های بیمارستان شهید رجایی
بخش داخلی بخش داخلی
داخلی بخش بهار ۲۶۹-۲۷۰ داخلی بخش گلشن ۱۵۸-۱۵۹
داخلی کرونیک ۱۷۰-۱۷۱ داخلی یاسین ۲۳۸-۲۴۸
داخلی بوستان ۱۶۲-۱۶۳ داخلی اورژانس ۲۰۰-۲۰۱
داخلی ضایعه نخاعی ۱۵۰-۱۵۴
گالری تصاویر
اطلاعات تماس

اصفهان ـ نجف آباد ـ گلدشت ـ بلوار جانبازان ـ بیمارستان تخصصی شهید رجایی

کدپستی: ۸۵۸۳۱۸۱۳۵۱

۰۳۱-۴۲۲۳۶۱۰۱،  ۰۳۱-۴۲۲۳۶۱۰۸، ۰۳۱-۴۲۲۳۶۱۰۲، ۰۳۱-۴۲۲۳۶۱۰۹

۰۳۱-۴۲۲۳۵۳۵۷

اصفهان ـ نجف آباد ـ گلدشت ـ بلوار جانبازان ـ بیمارستان تخصصی شهید رجایی

کدپستی: ۸۵۸۳۱۸۱۳۵۱

۰۳۱-۴۲۲۳۶۱۰۱ _ ۰۳۱-۴۲۲۳۶۱۰۸ _ ۰۳۱-۴۲۲۳۶۱۰۲ _  ۰۳۱-۴۲۲۳۶۱۰۹

۰۳۱-۴۲۲۳۵۳۵۷

www.rajaeehospital.ir