طرح واکسیناسیون بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان میلاد شهریار، واکسیناسیون واکسن بهارات کادر درمانی با حضور جناب آقای هادی ناصح رئیس شبکه بهداشت و درمان و دکتر موسوی نژاد رئیس نظام پزشکی شهریار، در بیمارستان میلاد شهریار صورت گرفت. رئیس بیمارستان میلاد شهریار ضمن تشکر و قدردانی افزودند: اولویت واکسینه کردن با کادر بهداشت و درمان بوده است و توزیع واکسن به نسبت برابر صورت می گیرد. ادامه مطلب در https://milad-hospital.ir

تازه های شرکت متد

تازه های مراکز متد

اشتراک گذاری این خبر

Email
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp