درمانگاه شاهد مشهد

درمانگاه تخصصی داخلی شاهد در دی ماه ۱۳۶۶ توسط آقای دکترحسین ظهور سعادت به بنیاد شهید و امورایثارگران اهدا گردید ، ساختمان این مجموعه به وسعت ۱۰۰۰ مترمربع در یکی از خیابان های اصلی شهرمشهد به نام خیابان کوهسنگی واقع شده است.

درمانگاه شاهد مشهد

درمانگاه تخصصی داخلی شاهد در دی ماه ۱۳۶۶ توسط آقای دکترحسین ظهور سعادت به بنیاد شهید و امورایثارگران اهدا گردید ، ساختمان این مجموعه به وسعت ۱۰۰۰ مترمربع در یکی از خیابان های اصلی شهرمشهد به نام خیابان کوهسنگی واقع شده است

درمانگاه تخصصی داخلی شاهد در دی ماه ۱۳۶۶ توسط آقای دکتر حسین ظهور سعادت به بنیاد شهید و امورایثارگران اهدا گردید ، ساختمان این مجموعه به وسعت ۱۰۰۰ مترمربع در یکی از خیابان های اصلی شهرمشهد به نام خیابان کوهسنگی واقع شده است. مرکز فوق در ابتدا فقط دارای بخش رادیولوژی و سونوگرافی بود که با پیگیری های بنیاد شهید به تدریج بخش دندان پزشکی و بعد از آن تبدیل به درمانگاه عمومی گردید سپس در سال ۱۳۹۰با پیگیری بنیاد شهید و موافقت کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه به درمانگاه تخصصی داخلی شاهد تغییر یافت، ضمن اینکه درهمان سال بخش فیزیوتراپی بنیاد که دارای مجوز جداگانه می باشد نیز به این درمانگاه اضافه گردید .

هم اکنون این درمانگاه  دارای  بخش های ویزیت تخصصی و فوق تخصصی داخلی ، رادیولوژی و سونوگرافی، فیزیوتراپی، بینایی سنجی و فروش عینک، شنوایی سنجی، نوار عصب و عضله و نوارمغز و خدمات پرستاری می باشد و  بالغ بر ۳۵ پزشک و کارشناس پروانه دار در رده های مختلف تخصصی و فوق تخصصی زیر نظر مسئولین فنی مشغول به ارائه خدمات به جامعه معزز شهدا و ایثارگران گرامی می باشند  .

درابتدای سال جاری درخواست افزایش بخش های تخصصی نورولوژی، چشم، ارولوژی، روانپزشکی، گوارش و جراح عمومی نیز از دانشگاه انجام گردیده که درحال پیگیری اداری می باشد .

درمانگاه تخصصی شاهد طرف قرارداد با بیمه های پایه و تکمیلی شامل :خدمات درمانی، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح ، بانک ها و صدا و سیما می باشد.

لازم به ذکر است کلیه خدمات ارائه شده بجز دندانپزشکی و عینک برای خانواده شهدا و ایثارگران تحت پوشش بیمه دی و جانبازان و عائله جانبازی نیروهای مسلح به صورت رایگان می باشد

مسئول بخش: آقای رضا مهدوی

ساعت کاری : هفت روز هفته و به صورت شبانه روزی   

توضیحات: ارائه خدمات روانپزشکی، رواندرمانی، روانشناسی ،پرستاری و… جهت جانبازان و ایثارگران گرانقدر

مسئول بخش: آقای اکبر مجرد

ساعت کاری : هفت روز هفته و به صورت شبانه روزی   

توضیحات: ارائه خدمات روانپزشکی، رواندرمانی، روانشناسی ،پرستاری و… جهت جانبازان و ایثارگران گرانقدر

مسئول بخش: آقای محمد حسن پور

ساعت کاری : هفت روز هفته و به صورت شبانه روزی   

توضیحات: ارائه خدمات روانپزشکی، رواندرمانی، روانشناسی ،پرستاری و… جهت جانبازان و ایثارگران گرانقدر

مسئول بخش: آقای اسلام صبحی

ساعت کاری : هفت روز هفته و به صورت شبانه روزی   

توضیحات: ارائه خدمات روانپزشکی، رواندرمانی، روانشناسی ،پرستاری و… جهت بیماران آزاد  

برنامه هفتگی کلینیک
روزهای هفته نام پزشک تخصص ساعت کاری
همه روزه آقای دکتر میرحسین علوی دندانپزشک ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
همه روزه خانم دکتر مینا حاجی زاده دندانپزشک ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰
همه روزه پزشک عمومی عمومی ۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰
همه روزه خدمات پرستاری ۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰
همه روزه خدمات فیزیوتراپی فیزیوتراپی ۱۴:۰۰ الی ۲۰:۰۰
داخلی های بیمارستان ایثار
بخش داخلی بخش داخلی
ریاست ۳۳۵۱۱۰۱۰ اطلاعات ۳۳۵۱۴۲۰۹
مدیر و معاون مالی و اداری ۳۳۵۱۳۸۵۱ معاون امور درمان ۳۳۵۲۰۴۶۳
پذیرش و ترخیص ۳۳۵۲۰۴۶۲ درمانگاه ۳۳۵۱۱۵۰۷
یک ۲۴۱- ۲۲۸ دو ۲۴۲-۲۲۲
سه ۲۳۰-۲۳۳ چهار ۲۱۲-۲۴۴
کاردمانی ۲۳۱ واحد مددکاری ۲۱۹
دفتر پرستاری ۲۱۸ حسابداری ۲۰۳
پذیرش و ترخیص ۲۱۰ آزمایشگاه ۲۱۳
اطلاعات تماس

اردبیل ـ خیابان عطایی ـ میدان شهید اصغر عوض زاده ـ بیمارستان تخصصی روانپزشکی ایثار 

کدپستی: ۵۶۱۹۶۳۶۷۳۳

۰۴۵-۳۳۵۱۴۲۰۹

۳۳۵۱۱۵۰۸- ۰۴۵

https://isarhospital.com

اردبیل ـ خیابان عطایی ـ میدان شهید اصغر عوض زاده ـ بیمارستان تخصصی روانپزشکی ایثار 

کدپستی: ۵۶۱۹۶۳۶۷۳۳

۰۴۵-۳۳۵۱۴۲۰۹

۳۳۵۱۱۵۰۸- ۰۴۵

https://isarhospital.com