بیمارستان ویلاشهر مشهد

مرکز جامع توانبخشی شبانه روزی امام خمینی ره (با نام قدیمی بیمارستان روانپزشکی جانبازان ویلاشهر) یکی از اولین مراکز روانپزشکی مخصوص جانبازان در ایران که در حاشیه شهر مشهد (جاده طرقبه- منطقه ویلاشهر) به سال ۱۳۷۰ برپا شده بوده است. ظرفیت اولیه مرکز ۲۸ تخت بوده که در گذر زمان و افزایش نیاز پیش آمده و امروز تعداد تخت های مرکز به ۴۰ تخت فعال (تخت عادی + تخت رزرو) افزایش یافته است.

بیمارستان ویلاشهر مشهد

مرکز جامع توانبخشی شبانه روزی امام خمینی ره (با نام قدیمی بیمارستان روانپزشکی جانبازان ویلاشهر) یکی از اولین مراکز روانپزشکی مخصوص جانبازان در ایران که در حاشیه شهر مشهد (جاده طرقبه- منطقه ویلاشهر) در سال ۱۳۷۰ تاسیس شده  است. ظرفیت اولیه مرکز ۲۸ تخت بوده که در گذر زمان و افزایش نیاز پیش آمده و امروز تعداد تخت های مرکز به ۴۰ تخت فعال (تخت عادی + تخت رزرو) افزایش یافته است.

مرکز جامع توانبخشی شبانه روزی اختلالات مزمن اعصاب و روان امام خمینی مشهد دارای ۴۰ تخت فعال و یک بخش بستری روانپزشکی است. همچنین این مرکز جهت ارائه خدمات بهتر به این عزیزان دارای مرکز توانبخشی روزانه نیز می باشد. این مرکز با ۳۹ نفر پرسنل آموزش دیده آماده خدمت رسانی به ایثارگران و جانبازان گرانقدر استان خراسان است. 

استان خراسان از ابتدا جزء استان های معین کشور بوده است، علاوه بر پذیرش جانبازان استانی از سایر استان های همجوار نیز جانبازان عزیز به این مرکز معرفی می شدند، لذا با توجه به محدود بودن ظرفیت تخت در مرکز و جهت سرویس دهی به موقع عزیزان جانباز، تصمیم گرفته شد، ضمن انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بیمارستان روانپزشکی ابن سینا، قرار بر راه اندازی بخش جانبازان در آن بیمارستان نیز با ظرفیت ۴۰ تخت در سال شده است و این بخش با حضور نماینده رسمی بنیاد شهید استان خراسان به امر پذیرش و سرویس دهی به جانبازان می باشد و در حال حاضر در مجموع ۸۰ تخت فعال در حال سرویس دهی به جانبازان معزز است.

از خدمات مرکز شبانه روزی امام خمینی می توان به خدمات روانپزشکی، روانشناسی و مشاوره، مددکاری، کاردرمانی، روان درمانی و… اشاره کرد. در حال حاضر جهت انجام کلیه خدمات درمانی، بیمارستان با بیمه تکمیلی دی، طرف قرارداد می باشد.

داخلی های بیمارستان
بخش داخلی بخش داخلی
ریاست مرکز ۱۱ مددکاری اجتماعی ۱۲
اداری و IT ۱۳ کاردرمانی ۱۴
روانشناسی ۱۵ درمانی ـ جانبازان ۱۶
درمانی ـ کارکنان ۱۷ پزشک کشیک شب ۲۲
حراست ۲۵
اطلاعات تماس

خراسان رضوی ـ مشهد ـ بلوار شهید رستمی- رستمی ۲/۲۷ ـ نبش میدان کارمندان ـ مرکز جامع توانبخشی امام خمینی ره

کدپستی: ۹۱۶۸۷۷۴۵۴۵

۰۵۱-۳۳۶۹۶۱۰۰  ـ ۳۳۶۹۰۶۴۴- ۰۵۱ ـ  ۳۶۹۰۶۴۵-۰۵۱

۰۵۱-۳۳۶۹۶۱۰۱

metodmashhad@yahoo.com

خراسان رضوی ـ مشهد ـ بلوار شهید رستمی- رستمی ۲/۲۷ ـ نبش میدان کارمندان ـ مرکز جامع توانبخشی امام خمینی ره

کدپستی: ۹۱۶۸۷۷۴۵۴۵

۰۵۱-۳۳۶۹۶۱۰۰  ـ ۳۳۶۹۰۶۴۴- ۰۵۱ ـ  ۳۶۹۰۶۴۵-۰۵۱

۰۵۱-۳۳۶۹۶۱۰۱

metodmashhad@yahoo.com