تاریخچه متد

شرکت متد در سال ۱۳۷۲ با هدف تامین انواع خدمات پزشکی، پیراپزشکی و پشتیبانی مربوطه اعم از خدمات کلینیبکی، پارا کلینیکی، توانبخشی و اخذ نمایندگی از کمپانیهای داخل و خارج کشور تأسیس گردید

تاریخچه متد

شرکت متد در سال ۱۳۷۲ با هدف تامین انواع خدمات پزشکی، پیراپزشکی و پشتیبانی مربوطه اعم از خدمات کلینیبکی، پارا کلینیکی، توانبخشی و اخذ نمایندگی از کمپانیهای داخل و خارج کشور تأسیس گردید

شرکت متد در سال ۱۳۷۲ با هدف تامین انواع خدمات پزشکی، پیراپزشکی و پشتیبانی مربوطه اعم از خدمات کلینیبکی، پارا کلینیکی، توانبخشی، بازرگانی مشتمل بر صادرات و واردات، خرید و فروش تجهیزات پزشکی، دارو و تولید تجهیزات پزشکی و توانبخشی و قطعات ارتز و پروتز و اخذ نمایندگی از کمپانیهای داخل و خارج کشور تأسیس و هر ساله روند پویا و روبه رشد خود را ادامه داده است و با در اختیار گرفتن مراکز مختلف، افتتاح مراکز جدید و تجهیز با دستگاههای به روز و پیشرفته و همچنین با استخدام نیروهای توانمند و کارآزموده هر روز بر قدرت و توان خود افزوده است

بستن منو
تغییر اندازه فونت