برنامه ورزشی برای افرادی که پای آنها از زانو به بالا قطع شده است

فعال بودن در دوره­ ی توان­بخشی اهمیت ویژه ­ای دارد. به­ منظور پیشگیری از هرگونه مشکل و عارضه، باید هر روز تمرین های زیر را انجام دهید.

پس از قطع شدن پا از بالای زانو، نباید باسن را درحالت خمیده قرار داد. برای پیشگیری از بروز این حالت، باید موارد زیر را انجام دهید:

  • مرتبا وضعیت باسن خود را تغییر دهید. به مدت طولانی روی صندلی ننشینید.
  • دو یا سه بار در روز به مدت سی دقیقه به شکم بخوابید. زیر شکم خود بالشت نگذارید.
  • هنگام دراز کشیدن پای قطع شده را روی بالشت نگذارید مگر این­که پزشک به شما انجام این کار را توصیه کرده باشد. زیر باسن، زانو یا بین ران­ها بالشت نگذارید.

  • پای قطع شده را از لبه­ تخت آویزان نکنید.

تمرین­های کششی:

هنگام انجام ورزش­های کششی به جلو و عقب تاب نخورید.

کشش پشت ران:

به پشت دراز بکشید. پای سالم را به سمت قفسه سینه بالا بیاورید. دستتان را دور ران حلقه کرده و تا جایی که می­توانید پا را به سینه نزدیک­تر کنید. به ­مدت بیست ثانیه نگه دارید. زانوی سالم را به سمت قفسه سینه بالا بیاورید. پای خود را صاف کنید تا پشت ران احساس کشیدگی پیدا کنید.

کشش عضلات لگن:

به پشت دراز بکشید. پای سالم را به سمت قفسه­ سینه بالا بیاورید و با دست نگه دارید. از کسی بخواهید پای قطع شده را به مدت بیست ثانیه با کمی فشار به سمت تخت نگه دارد. استراحت و سپس همین حرکت را تکرار کنید. بعد از این­که پای شما به راحتی روی تخت قرار گرفت، به سمت دیگر بچرخید و پای قطع شده را از لبه­ تخت آویزان کنید. تمرین فوق را تکرار کنید.

کشش تناوبی:

رو به شکم دراز بکشید. یک حوله را لوله کنید و زیر پای قطع شده قرار دهید. به مدت بیست دقیقه در همین وضعیت دراز بکشید. می­توانید با کشش در ناحیه­ باسن، قطر حوله را بیشتر کنید.

کشش ران داخلی:

بنشینید و به دیوار یا بالا تخت تکیه دهید. پای قطع شده را در یک سمت قرار داده و کمی پای دیگر را خم کنید. به ران­ها فشار بیاورید به­ طوری که در ناحیه­ داخل ران احساس کشش به شما دست دهد. هر دو قسمت کپل باید روی زمین باقی بماند. یک سمت از باسن خود را به بالا بلند نکنید.

کشش باسن #۱

به شکم دراز بکشید و پای قطع شده را از تخت بلند کرده به سمت سقف بالا ببرید. سپس به حالت اولیه برگردید. درصورت توصیه­ درمانگر از وزنه …………….# استفاده کنید. این عمل را …………….. بار تکرار کنید.

کشش باسن #۲

به پشت دراز بکشید. حوله را لوله کنید و زیر عضو قطع شده بگذارید. به حوله فشار بیاورید و باسن را از زمین جدا کنید. این عمل را …………. بار تکرار کنید.

هیپ ابداکشن (دور کردن باسن)

به پشت دراز بکشید. تا جایی که برایتان راحت است کمربند یا ترابند را در قسمت پایین ران­ها ببندید. سعی کنید با فشار بیرونی به کمربند یا ترابند، پاها را از هم جدا کنید. تا پنج بشمرید. سپس استراحت کنید. این حرکت را …………. بار تکرار کنید.

تمرین تناوبی هیپ ابداکشن

به پهلو دراز بکشید و پای بالا را به سمت سقف بلند کنید. زانو باید رو به جلو باشد. سپس به حالت اولیه بازگردید. این حرکت را ……………… بار تکرار کنید. جای خود را عوض کرده و با پای دیگر همین عمل را تکرار کنید.

هیپ اداکشن (نزدیکی باسن)

به پشت دراز بکشید. حوله­ لوله شده یا بالشت را تا جایی که برایتان راحت است در قسمت پایین بین پاها قرار دهید. تا پنج بشمرید و حوله را بین پا فشار دهید. استراحت کنید. این حرکت را ……………….. بار تکرار کنید.

تمرین تناوبی هیپ اداکشن

به پهلو دراز بکشید. پای بالا را جلو بیاورید و روی زمین روبه ­رو قرار دهید. پای عقب را به سمت سقف بالا بیاورید. سپس به حالت اولیه بازگردید. این حرکت را ………………. بار تکرار کنید.

چرخش لگن

به پشت دراز بکشید. زانو را خم کنید به طوری که کف پای سالم روی زمین قرار بگیرد. دست­ها را روی گودی کمر بگذارید. تا پنج بشمرید. سپس استراحت کنید. این عمل را ……………… بار تکرار کنید.

حالت نیمه نشسته

به پشت دراز بکشید. باسن را خم کنید به طوری که کف پای سالم روی زمین قرار بگیرد. دست­ها را روی زانو قرار دهید. به­ آرامی به بالا خم شوید تا سر و شانه از زمین جدا شود. هنگام انجام این تمرین به بالا نگاه کنید. این حرکت را ………………. بار تکرار کنید.

جدیدترین مقالات

تمرینات تقویت تنفس و هماهنگی عضلات برای افراد با قطع عضو اندام تحتانی

تقویت تنه وسایل موردنیاز : صندلی محکم یا چهار پایه , تراباند(طناب کشی) و ترابال (توپ تمرین) چگونگی انجام تمرین روی صندلی بنشینید. تراباند را …

مشاهده مقاله ->

برنامه ورزشی برای افرادی که پای آنها از زانو به بالا قطع شده است

فعال بودن در دوره­ ی توان­بخشی اهمیت ویژه ­ای دارد. به­ منظور پیشگیری از هرگونه مشکل و عارضه، باید هر روز تمرین های زیر را …

مشاهده مقاله ->

برنامه ورزشی برای آمپوتاسیون زیر زانو

مهم است که شما در توانبخشی خود نقش فعال داشته باشید. جهت پیشگیری از عوارض، انجام هر روزه ورزش های توانبخشی که در ادامه ذکر …

مشاهده مقاله ->

اشتراک گذاری این مقاله

LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Google+
Facebook