بانوی ۱۱۰ ساله خوزستانی کرونا را شکست داد

گلبناز پاپی معروف به بی بی حلیمه بانوی ۱۱۰ ساله خوزستانی پس از تشخیص بیماری کرونا در بخش عفونی بیمارستان علامه کرمی اهواز یکی از بیمارستان های تحت مدیریت شرکت متد بستری گردید و با تلاش کادر درمان بیمارستان و طی یک دوره درمان و مراقبت موفق شد بر این بیماری فائق آید.

این بانوی ۱۱۰ ساله خوزستانی در حال حاضر سلامت کامل خود را به دست آورده است و به خانواده بازگشته است.

تازه های شرکت متد

تازه های مراکز متد

اشتراک گذاری این خبر

Email
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp