تمرینات تقویت تنفس و هماهنگی عضلات برای افراد با قطع عضو اندام تحتانی

تقویت تنهوسایل موردنیاز : صندلی محکم یا چهار پایه , تراباند(طناب کشی) و ترابال (توپ تمرین)چگونگی انجام تمرینروی صندلی بنشینید.تراباند را با دو دست نگه داشته و با پای مخالف…

ادامه خواندن تمرینات تقویت تنفس و هماهنگی عضلات برای افراد با قطع عضو اندام تحتانی

برنامه ورزشی برای افرادی که پای آنها از زانو به بالا قطع شده است

فعال بودن در دوره­ ی توان­بخشی اهمیت ویژه ­ای دارد. به­ منظور پیشگیری از هرگونه مشکل و عارضه، باید هر روز تمرین های زیر را انجام دهید.پس از قطع شدن…

ادامه خواندن برنامه ورزشی برای افرادی که پای آنها از زانو به بالا قطع شده است

برنامه ورزشی برای آمپوتاسیون زیر زانو

مهم است که شما در توانبخشی خود نقش فعال داشته باشید. جهت پیشگیری از عوارض، انجام هر روزه ورزش های توانبخشی که در ادامه ذکر می شوند، ضرورت دارد. پس…

ادامه خواندن برنامه ورزشی برای آمپوتاسیون زیر زانو