برنامه ورزشی برای آمپوتاسیون زیر زانو

مهم است که شما در توانبخشی خود نقش فعال داشته باشید. جهت پیشگیری از عوارض، انجام هر روزه ورزش های توانبخشی که در ادامه ذکر می شوند، ضرورت دارد.

پس از آمپوتاسیون زیر زانو؛ نباید بگذارید باسن و زانو در وضعیت خم شده یا منقبض شده باقی بمانند. جهت جلوگیری از این موضوع باید اعمال ذیل را انجام دهید:

 • به طور مکرر وضعیت باسن و زانوی خود را عوض کنید.
 • برای مدت زمان طولانی با زانوی خمیده روی صندلی ننشینید. پای خود را روی یک صندلی استراحت دهید. 

 • هنگام دراز کشیدن پای قطع شده خود را روی یک بالش قرار ندهید؛ مگر آنکه پزشک به شما توصیه کرده باشد. زیر باسن، زانو یا بین ران های خود بالش نگذارید.

 • پای قطع شده خود را از کنار تخت آویزان نکنید.

ورزش ها:

 • انقباض عضله چهار سر ران:

پشت زانوی خود را به تخت فشار دهید تا عضله ران خود را منقبض کنید. انقباض را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید و سپس عضله را شل کنید.

 • انقباض عضلات سرینی:

باسن خود را منقبض کنید. انقباض را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید و سپس عضله را شل کنید.

 • خم کردن باسن و زانو

به پشت بخوابید و زانوی پای قطع شده ی خود را تا جای ممکن روی سینه خم کنید و سپس زانو را کاملا صاف کنید. دوباره به حالت اول برگردید.

 • بلند کردن پا به صورت صاف

پای خود را خم کنید و کف پا را کاملا روی زمین قرار دهید. زانوی پای قطع شده ی خود را صاف نگه دارید و آن را بالا ببرید.

 • حرکت لگن به سمت خارج و داخل

زانوی پای قطع شده ی خود را صاف و به سمت بالا نگه دارید. پای خود را به سمت خارج و داخل حرکت دهید.

 • قوس کوتاه عضله چهار سر ران

یک حوله ی بزرگ در زیر زانوی پای قطع شده ی خود قرار دهید. زانوی خود را صاف کنید و به مدت چند ثانیه نگه دارید.

 • خوابیدن به روی شکم

هر روز دو یا سه بار به مدت ۲۰ دقیقه روی شکم خود بخوابید. زیر شکم خود بالش قرار ندهید.

 • حساسیت زدایی

پس از جراحی ممکن است محل آمپوتاسیون حساس شود. جهت حساسیت زدایی، پای خود را با دست یا یک حوله بمالید. هنگامی که اطراف ناحیه ی برش جراحی را می مالید مراقب باشید. 

جدیدترین مقالات

تمرینات تقویت تنفس و هماهنگی عضلات برای افراد با قطع عضو اندام تحتانی

تقویت تنه وسایل موردنیاز : صندلی محکم یا چهار پایه , تراباند(طناب کشی) و ترابال (توپ تمرین) چگونگی انجام تمرین روی صندلی بنشینید. تراباند را …

مشاهده مقاله ->

برنامه ورزشی برای افرادی که پای آنها از زانو به بالا قطع شده است

فعال بودن در دوره­ ی توان­بخشی اهمیت ویژه ­ای دارد. به­ منظور پیشگیری از هرگونه مشکل و عارضه، باید هر روز تمرین های زیر را …

مشاهده مقاله ->

برنامه ورزشی برای آمپوتاسیون زیر زانو

مهم است که شما در توانبخشی خود نقش فعال داشته باشید. جهت پیشگیری از عوارض، انجام هر روزه ورزش های توانبخشی که در ادامه ذکر …

مشاهده مقاله ->

اشتراک گذاری این مقاله

LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Google+
Facebook