افتخارات

موفقیت بیمارستان برای دومین بار در کسب لوح سیمین و تندیس «واحد خدماتی سبز» از بیست و دومین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز در سال ۱۳۹۹ به عنوان تنها واحد نمونه استانی اردبیل

تازه های شرکت متد

تازه های مراکز متد

اشتراک گذاری این خبر

Email
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp