تائیدیه نوبت دهی

نوبت دهی اینترنتی ویزیت پزشکان، مراکز تصویربرداری و مراکز ارتز در شرکت متد با هدف اختصاص و ثبت نوبت مراجعه بیماران از  طریق اینترنت در جهت ارائه خدمات دهی دولت الکترونیک پیاده سازی گردیده است. سامانه نوبت دهی اینترنتی با قابلیت و امکانات بیشتر، سهولت جستجو نوبت ها در گروه های تخصصی پزشکی و مراکز پیاده سازی گردیده است و در آینده بتدریج کاملتر خواهد شد.

تائیدیه نوبت دهی

نوبت دهی اینترنتی ویزیت پزشکان، مراکز تشخیصی و مراکز ارتز در شرکت متد با هدف ثبت نوبت مراجعه بیماران از طریق اینترنت در جهت ارائه خدمات دهی دولت الکترونیک پیاده سازی گردیده است. سامانه نوبت دهی اینترنتی با سهولت جستجو نوبت ها در گروه های تخصصی پزشکی و  سایر مراکز شرکت متد پیاده سازی گردیده است و در آینده بتدریج کاملتر خواهد شد.

  • کاربر گرامی نوبت شما با مشخصات زیر ثبت گردیده است و کارشناسان ما پس از بررسی حداکثر تا ۲ ساعت آینده با شما تماس خواهد گرفت.
  • حتما شرایط و آمادگی آزمون را قبل از مراجعه مطالعه فرمایید.
  • در صورت تثبیت وقت به همراه داشتن شماره نوبت اینترنتی الزامی می باشد.
  • حداقل ۳۰ دقیقه قبل از شروع نوبت در محل حضور داشته باشید.
  • درنظر داشته باشید زمان نوبت اعلام شده به صورت تقریبی می باشد.
  • حتما دفترچه و نسخه خود را به همراه داشته باشید.
  • در صورتی که معرفی نامه برای مرکز دارید به همراه داشته باشید. 
[bookly-appointments-list columns=”category,service,staff,date,time,status,cancel” custom_fields=”7728″ show_column_titles=”1″]