نوبت دهی

نوبت دهی اینترنتی ویزیت پزشکان، مراکز تصویربرداری و مراکز ارتز در شرکت متد با هدف اختصاص و ثبت نوبت مراجعه بیماران از  طریق اینترنت در جهت ارائه خدمات دهی دولت الکترونیک پیاده سازی گردیده است. سامانه نوبت دهی اینترنتی با قابلیت و امکانات بیشتر، سهولت جستجو نوبت ها در گروه های تخصصی پزشکی و مراکز پیاده سازی گردیده است و در آینده بتدریج کاملتر خواهد شد.

نوبت دهی

نوبت دهی اینترنتی ویزیت پزشکان، مراکز تشخیصی و مراکز ارتز در شرکت متد با هدف ثبت نوبت مراجعه بیماران از طریق اینترنت در جهت ارائه خدمات دهی دولت الکترونیک پیاده سازی گردیده است. سامانه نوبت دهی اینترنتی با سهولت جستجو نوبت ها در گروه های تخصصی پزشکی و  سایر مراکز شرکت متد پیاده سازی گردیده است و در آینده بتدریج کاملتر خواهد شد.

  • در هنگام رزرو و اخذ نوبت در انتخاب روز و تاریخ درخواستی دقت نمایید
  • وقت ثبت شده برای مراکز تشخیصی توسط این سیستم به منزله پذیرش اولیه بوده و پس از بررسی نسخه توسط کارشناس و دریافت کد رهگیری از سرشماره ۵۰۰۰۱۰۶۰۰۰۹۸۲۲ ، نوبت قطعی خواهد شد.
  • برای نوبت دهی مراکز تشخیصی احتیاج به بارگذاری فایل تصویری نسخه پزشک می باشد.
  • در پرداخت الکترونیکی به موارد امنیتی درگاه بانک و علامت رمز گذاری درگاه بانک توجه نمایید. رمز کارت و سایر اطلاعات در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید.
  • در روز و ساعت تعیین شده در مرکز حضور داشته باشید.
  • برای ام ار آی  با تزریق دو ساعت ناشتا پیش از مراجعه الزامیست.
  • برای سونوگرافی شکم و لگن چهار ساعت ناشتا پیش از مراجعه الزامیست.
  • سونوگرافی NT در بین هفته های ۱۱ تا ۱۳ و سونوگرافی آنومالی در بین هفته های ۱۸ تا ۲۱ انجام میشود.
  • روال نوبت گیری تنها با دریافت پیام موفقیت آمیز بودن مراحل، از سایت تکمیل می شود. در صورت برخورد با مشکل در هریک از مراحل ، نوبت را مجددا اخذ نمایید.
  • پس از تکمیل پرداخت توسط کاربر، در صورت برخورد با هرگونه خطا و عدم دریافت پیام موفقیت آمیز بودن مراحل از سایت، پس از گذشت ۳۰ دقیقه نسبت به تماس تلفنی با واحد پشتیبانی به شماره ۱۲۳۴۵۶۷۸-۰۲۱ اقدام نمایید.
[bookly-form]

اطلاعات مراکز

تلفن و آدرس

برنامه هفتگی

کلینیک و درمانگاه ها

راهنمای سامانه

استفاده از نوبت دهی