درمانگاه جابربن عبداله انصاری

درمانگاه شبانه روزی جابربن عبداله انصاری واقع در نجف اباد خیابان شریعتی سه راه فرهنگ روبه روی مرکز فرهنگی آیت اله خامنه ای به پلاک ثبتی شماره ۱۵۷۱ واقع در قطعه یک نجف اباد بخش ۱۱ اصفهان در سال ۱۳۷۱ تاسیس شده است که بصورت شبانه روزی در خدمت همشهریان عزیز وجامعه ایثارگرمی باشد

درمانگاه جابربن عبداله انصاری

درمانگاه شبانه روزی جابربن عبداله انصاری واقع در نجف اباد خیابان شریعتی سه راه فرهنگ روبه روی مرکز فرهنگی آیت اله خامنه ای به پلاک ثبتی شماره ۱۵۷۱ واقع در قطعه یک نجف اباد بخش ۱۱ اصفهان در سال ۱۳۷۱ تاسیس شده است که بصورت شبانه روزی در خدمت همشهریان عزیز وجامعه ایثارگرمی باشد

درمانگاه شبانه روزی جابربن عبداله انصاری واقع در نجف اباد خیابان شریعتی سه راه فرهنگ روبه روی مرکز فرهنگی آیت اله خامنه ای به پلاک ثبتی شماره ۱۵۷۱ واقع در قطعه یک نجف اباد بخش ۱۱ اصفهان در سال ۱۳۷۱ تاسیس شده است که بصورت شبانه روزی در خدمت همشهریان عزیز وجامعه ایثارگرمی باشد.

این درمانگاه شامل قسمتهای پزشک عمومی ، داخلی، گوش و حلق وبینی ، اطفال ، ارتوپدی ، قلب و عروق ، روانپزشکی ، چشم ، زنان و مامائی ، ارولوژی  و بخشهای ازمایشگاه ، اورژانس ؛ دندانپزشکی ، حسابداری ، اسناد پزشکی  و مدیریت می باشد

مدیریت: آقای دکتر غلامعلی عباسی

ساعت کاری : همه روزه صبحها به جز روزهای تعطیل از ساعت ۸ تا ۱۳

مسئول بخش: آقای دکتر غلامحسین توکلی

ساعت کاری : همه روزه به جزروزهای تعطیل از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰

مسئول بخش: خانم الهام قناعتکار

ساعت کاری : همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ 

مسئول بخش: آقای غلامحسین طهماسبی

ساعت کاری :همه روزه به جزروزهای تعطیل صبح و عصر  

مسئول بخش: آقای زین العابدین شاه محمدی

ساعت کاری : همه روزه ازساعت ۷:۳۰ صبح تا ۹ شب و روزهای تعطیل از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب

برنامه هفتگی کلینیک
روزهای هفته نام پزشک تخصص ساعت کاری
همه روزه آقای دکتر میرحسین علوی دندانپزشک ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
همه روزه خانم دکتر مینا حاجی زاده دندانپزشک ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰
همه روزه پزشک عمومی عمومی ۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰
همه روزه خدمات پرستاری ۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰
همه روزه خدمات فیزیوتراپی فیزیوتراپی ۱۴:۰۰ الی ۲۰:۰۰
داخلی های بیمارستان ایثار
بخش داخلی بخش داخلی
ریاست ۳۳۵۱۱۰۱۰ اطلاعات ۳۳۵۱۴۲۰۹
مدیر و معاون مالی و اداری ۳۳۵۱۳۸۵۱ معاون امور درمان ۳۳۵۲۰۴۶۳
پذیرش و ترخیص ۳۳۵۲۰۴۶۲ درمانگاه ۳۳۵۱۱۵۰۷
یک ۲۴۱- ۲۲۸ دو ۲۴۲-۲۲۲
سه ۲۳۰-۲۳۳ چهار ۲۱۲-۲۴۴
کاردمانی ۲۳۱ واحد مددکاری ۲۱۹
دفتر پرستاری ۲۱۸ حسابداری ۲۰۳
پذیرش و ترخیص ۲۱۰ آزمایشگاه ۲۱۳
اطلاعات تماس

اردبیل ـ خیابان عطایی ـ میدان شهید اصغر عوض زاده ـ بیمارستان تخصصی روانپزشکی ایثار 

کدپستی: ۵۶۱۹۶۳۶۷۳۳

۰۴۵-۳۳۵۱۴۲۰۹

۳۳۵۱۱۵۰۸- ۰۴۵

https://isarhospital.com

اردبیل ـ خیابان عطایی ـ میدان شهید اصغر عوض زاده ـ بیمارستان تخصصی روانپزشکی ایثار 

کدپستی: ۵۶۱۹۶۳۶۷۳۳

۰۴۵-۳۳۵۱۴۲۰۹

۳۳۵۱۱۵۰۸- ۰۴۵

https://isarhospital.com