کلینیک تخصصی ریه شرکت متد به بیمارستان شریعتی تهران منتقل شد

کلینیک تخصصی ریه شرکت متد در تاریخ ۹۸/۹/۶ از بیمارستان ساسان به بیمارستان شریعتی تهران منتقل شد.

این کلینیک فعالیت خود را در راستای خدمت رسانی به ایثارگران و جانبازان معزز و خانواده محترم شهدا و همچنین عموم مردم از تاریخ ۹۸/۹/۹ در بیمارستان شریعتی تهران آغاز نمود.

خدمات قابل ارائه در کلینیک تخصصی ریه شرکت متد واقع در بیمارستان شریعتی تهران عبارتند از:

 • تست بادی باکس (Body Box)
 • تست DLCO
 • تست PE/PI max
 • تست تحریک متاکولین (MCT)
 • اسپیرومتری (PFT) دو مرحله ای قبل و بعد از برونکودیلاتور
 • تست IOS
 • تست NO
 • تست CO
 • تست SPO2
 • تست ارگواسپیرومتری
 • انواع برونکوسکوپی معمولی
 • برونکوسکوپی تخصصی EBUS
 • بادی کامپوزیشن

تازه های شرکت متد

تازه های مراکز متد

اشتراک گذاری این خبر

Email
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp