۵ خرداد روز نسیم مهر روز ملی حمایت از خانواده زندانیان گرامی باد

امام صادق (ع) فرمودند: خدای متعال می فرماید: مردم خانواده من هستند، پس محبوب ترین آنان نزد من کسانی هستند که با مردم مهربان و در راه برآوردن نیازهای آنان کوشاتر باشند.

پنجم خردادماه مصادف با روز ملی حمایت از خانواده زندانیان درحالی گرامی داشته می شود که این خانواده ها در معرض آسیب های اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی قرار دارند. آنها افرادی بی گناه و قشر ضعیف جامعه هستند که با زندانی شدن سرپرست خانواده خود در معرض انواع آسیب های قرار می گیرند.

گرچه روز پنجم خردادماه روز ملی حمایت از خانواده زندانیان یا روز نسیم مهر نامگذاری و در تقویم رسمی کشور ثبت شده است ، اما قشر آسیب پذیر خانواده زندانیان با توجه به  محرومیت های بسیار به دلیل نگاه منفی جامعه به خانواده های آنان دارند، از جذب کمک‌های مردمی دور هستند.

این روزها با تمام پستی‌ها و بلندی های زندگی هنوز خانواده‌هایی هستند که چشم امید به کمک های خیرین و نیکوکاران دارند، خانواده‌هایی که به لحاظ نبود سرپرست خانواده تاوان زندگی را به سختی پس می دهند. روز نسیم مهر را بهانه ای کنیم تا دست کودکان زندانیان را به گرمی بفشاریم تا آنان نیز مهر و محبت را احساس کنند.

تازه های شرکت متد

تازه های مراکز متد

اشتراک گذاری این خبر

Email
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp