بازدید مدیر عامل شرکت متد و هیات همراه از بیمارستان بوستان اهواز و بیمارستان آیت الله کرمی

روز یکشنبه مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۹ جناب آقای دکتر عربی مدیرکل شرکت متد همراه با هیات همراه در سفر خود به استان خوزستان از بیمارستان آیت الله کرمی شهر اهواز بازدید کردند. سپس از داروخانه امام خمینی و بیمارستان بوستان اهواز بازدید به عمل آورده و در جلسه هیات عامل بیمارستان شرکت کردند. 

تازه های شرکت متد

تازه های مراکز متد

اشتراک گذاری این خبر

Email
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp