افتخارات

اهدا لوح تقدیر ریاست محترم سازمان نظام پزشکی استان اردبیل به مدیریت بیمارستان روانپزشکی ایثار اردبیل جهت عملکرد شایسته و قابل قبول فرآیند واکسیناسیونه کردن جانبازان معزز و جامعه پزشکی آن استان

تازه های شرکت متد

تازه های مراکز متد

اشتراک گذاری این خبر

Email
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp