اللهمَّ اجعل صِيامي فيهِ صِيامَ الصائِمين، وَ قِيامي فيهِ قِيامَ القائِمين وَ نَبِّهني فيهِ عَن نَومَةِ الغافِلين، وَ هَب لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالَمين وَاعفُ عَنّي يا عافِياً عَنِ المُجرِميناللهمَّ اجعل صِيامي فيهِ صِيامَ الصائِمين، وَ قِيامي فيهِ قِيامَ القائِمين وَ نَبِّهني فيهِ عَن نَومَةِ الغافِلين، وَ هَب لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالَمين وَاعفُ عَنّي يا عافِياً عَنِ المُجرِمين

بیمه ها

بیمه های طرف قرارداد:

شهرداری

شرکت نفت

صدا و سیما

هواپیمایی

پانزده خرداد

پارسیان

سینا

کوثر

بانک مرکزی

بانک صادرات

بانک سپه

بانک رفاه

بیمه خدمات درمانی

بیمه تامین اجتماعی

بیمه نیروهای مسلح