فرا رسیدن بهار زیبا و نوروز سال نود و چهار بر شما بزرگواران مبارک باد

مرکز ارتز و پورتر
            مرکز ارتز و پرتز
واحد فروش و بازرگانی
          واحد بازرگانی و فروش
شرکت متد
           مدیر عامل شرکت متد
             اعضای هیئت مديره
کلينيک تخصصی ريه
         کلينيک فوق تخصصی ريه
درمانگاه شاهد
             درمانگاه شاهد
مرکز امداد آمبولانس کوثر
        مرکز امداد آمبولانس کوثر
   
   مرکز تصویربرداری کوثر MRI - CT
مرکز تصویربرداری کوثر MRI - CT
 
 
مرکز آموزشی تفریحی و  درمانی چابکسر
     مرکز آموزشی تفریحی و درمانی
                   چابکسر

تصوير برداری شاهد MRI
       تصوير برداری شاهد MRI